Av Johanna Flyckt Gashi Foto Carina Olander Text Liselotte Lundström
På 20-talet kom herrgården tillbaka som förebild och en vackernyklassicism med drag från både antiken och renässansen växte fram. Det stämmer väl med familjen Sundberg Holms hem.

Gå till den aktuella artikeln
Kommentarer

Namn
Skriv din kommentar