Så bygger du en vacker pergola – inspirerande guide

Drömmer du om en pergola i sommar? Här hittar du en inspirerande guide och tydlig beskrivning – steg för steg.

Pergolan silar solens starka strålar på dagen och skapar en grön omfamning i skymningen. Det finns en mängd olika utformningar som gör att pergolan passar i både sekelskiftesträdgården och den modernt stilrena trädgården. Du bestämmer stil och anpassar pergolan själv på ett enkelt sätt. Här visar vi hur du bygger en pergola i trä för trädgården. Spana in beskrivningen nedan!

Så bygger du en vacker pergola:

Skruv och beslag

 • Träskruv 5,5 x 80mm Kvalite C4
 • Träskruv 4,0 x 30mm Kvalite C4
 • Trallskruv 4,2 x 55mm Kvalite C4
 • Stolpskor 97 x 97mm
 • Balkskor 45 x 97mm
 • Trälim

Kaplista

Längdmått på stolpar och överliggande reglar och panel anpassas fritt efter vald uteplats. Här har vi valt att bygga en mindre pregola över en liten uteplats där det räcker med att fästa stolparna i stolpskor. Ska det byggas en större bör man fundera på att gjuta stolparna och beakta gällande byggregler.

Stolpar

 • Regel 45 x 95 mm 4 st

Överliggande reglar

 • Regel 45 x 120 mm 5 st

Beklädnad

 • Panel 22 x 140 mm 10 st
 • Panel 22 x 95 mm 7 st
 • Panel 22 x 4 5mm 3 st

LÄS ÄVEN: Inspireras av uteplatsen med pergola och vackra växter


Alla plank och reglar(som inte ska kläs) målas med fördel innan montering för att få färg i ändar och slippa färgstänk mot husfasaden. Vi har målat med svart slamfärg för att få en fin mattsvart finish. Bild på den färdigbyggda pergolan hittar du längst ner i artikeln.

Beskrivning – steg för steg:

1. Slå ner 2 stolpskor där ytterstolparna ska vara. Varje stolpe är sammansatt av 2 st 45 x 95 mm reglar där den ena regeln är 120 mm kortare.

2. Den längre regeln sågas ur med måttet 47 x 120 mm i toppänden där liggande regeln ska ligga.

3. Reglarna skruvas ihop med lim i mellan. Skruva med 5,5 x 80 mm skruv. Stolparna ska vara spegelvända mot varandra.

4. Slå i stolparna i stolpskorna. Den uppstickande regelbiten ska vara innåt i hörnen så att liggande reglar ligger i ytterkant. Se till att stolparna också är vända så att skarven mellan reglarna vänds i riktning från huset.

5. Fäst en temporär regel mellan stolparna för att lättare kunna justera så att de hamnar i rätt höjd. Använd vattenpass för att de ska hamna i våg.

6. Kapa bärlinan (den yttre liggande regeln) och fäst den mellan yttre stolparna med 5,5 x 80 mm skruv.

7. Justera stolparna så att de hamnar rätt i lod med ett vattenpass.

8. Kapa 2 st 45 x 120 mm reglar med den längd som är valt mellan fasad och stolpar. Fäst balkskor i de ändar på de reglar som skall fästas mot fasaden, Använd 4,0 x 30 mm skruv.

9. Fäst reglarna mellan stolparna och fasaden, skruva med 5,5 x 80 mm skruv mellan regel och stolpe och 4,0 x 30 mm skruv i fasaden.

10. Klä liggande regelverkets utsida med 22 x 140mm panel och 4,2 x 55 mm skruv.

11. Klä stolparnas ena utsida med 22 x 95 mm och 4,2 x 55 mm skruv.

12. Insidan kläs också med 22 x 95 mm men kapa ur 47 x 120 för att passa mot liggande bärlina i överkant. Fäst sedan med 4,2 x 55 mm skruv.

13. Plankor som ska klä stolparna på kvarvarande sidor ska sågas med cirkelsåg så att de får en bredd på 136 mm.

14. Den som är riktad mot fasaden behöver också kapas ur så att den passar mot regel och yttre planka. Den yttre kapas så den får rätt längd och båda fästes med 4,2 x 55 mm skruv.

15. Klä insidan av liggande reglar med 22 x 140 mm panel, fäst med 4,2 x 55 mm skruv.

16. Kapa till en fyrkant som är 140 x 140 mm och klä toppen på stolparna, Fäst med 4,2 x 55 mm skruv.

17. Klä överkant av bärlina och reglar med 22 x 95 panel, fäst med 4,2 x 55 mm skruv. Klä undersida med 22 x 45 panel, fäst med 4,2 x 55mm skruv.

18. Fäst 45 x 120 reglar mellan fasad och yttre tvär regel. Använd antal och mått med avstånd så det passar er storlek på pergola och ger ett bra helhetsintryck. Använd med fördel en stödregel satt tillfälligt i fasaden för att få ett rakt resultat. Snedskruva fast den i båda ändar med 5,5 x 80 mm skruv. Förborra snett i regeln med 4 mm borr.


LÄS ÄVEN: Pergola, damm och vattenfall – kika in i den här unika trädgården


Klätterväxter som passar vid pergolan

 • Klematis Summer Snow
 • Bokharabinda ”arkitektens tröst”
 • Kaprifol
 • Storbladig murgröna, Hedera hibernica
 • Humle, 
 • Blåregn
 • Pipranka

Rulla till toppen