Bygg ett eget utekök – steg för steg

Att laga mat utomhus är härligt på sommaren. Bygg ett eget utekök på altanen efter vår beskrivning.

Du behöver:

Skruv och beslag
Träskruv 5,5 x 80 mm,
kvalitet C4
Träskruv 6,0 x 120 mm,
kvalitet C4
Trallskruv 4,2 x 55 mm,
kvalitet C4

Kaplista
Stomme:
Regel 45 x 70 mm
1 769 mm, 2 st
810 mm, 11 st
579 mm, 1 st
565 mm, 1 st
507 mm, 2 st
475 mm, 12 st
425 mm, 2 st
355 mm, 4 st
205 mm, 1 st
160 mm, 1 st

Hyllplan:
Regel 45 x 45 mm
1 255 mm, 2 st
475 mm, 2 st
385 mm, 1 st
Plank 22 x 120 mm
1 769 mm, 4 st
1 255 mm, 3 st
565 mm, 3 st
Plank 22 x 70 mm
1 255 mm, 1 st

Ribbor:
Plank 22 x 45 mm 565 mm, 22 st
Plank 22 x 45 mm 320 mm, 22 st

Skiva:
Stenplattor:
600 x 600 mm, 3 st
600 x 400 mm, 1 st

Gör så här:

1. Kapa upp alla bitar enligt kaplista.

2. Bygg ihop baksidan med reglar 45 x 70 enligt ritning A. Använd med fördel de nedre reglarna för att få benen på rätt avstånd mellan varandra i överkanten. Se bild 1. Fäst sedan nedre stödreglar vid en höjd på 130 mm enligt ritning 

3. Bygg ihop framsidan med reglar 45 x 70 enlig ritning B. Använd även här med fördel nedre reglar för att få benen på rätt avstånd mellan varandra i överkanten. Fäst sedan
nedre stödreglar vid en höjd på 130 mm. Använd 6,0 x 120 mm skruv. 

4. Bygg ihop sidostycket med reglar 45 x 70 enligt ritning C. Fäst nedre stödregel på en höjd av 130 mm. Använd 6,0 x 120 mm skruv.

5. Bygg ett överliggande stycke med reglar 45 x 70 enligt ritning D. Använd 6,0 x 120 mm skruv.

6. Montera samman bak- och framstycket med 6 st reglar 45 x 70 mm i botten med mått 475 mm enligt ritning E. Tvärreglarna sitter på en höjd av 130 mm. Fäst
i toppen med 4 st reglar 45 x 70 mm med mått 475 mm enligt ritning F. Använd 6,0 x 120 mm skruv.

7. Bygg samman sidostycke [C] och överliggande stycke [D] med övriga stommen enligt ritning G. Använd 6,0 x 120 mm skruv.

8. Måla regel­stommen med svart slamfärg.

9. Klä botten med 4 st plank 22 x 120 mm med längd 1 769 mm enligt ritning H och bild 3. 

10. Plankan längst ut mot fram­sidan kapas ut för benen. Botten på sidostycke kläs med 3 st plank 22 x 120 mm med längd 565 mm. Plankan längst ut kapas ur för benen. Måla planken före montering med svart slamfärg. Använd 4,2 x 55 mm skruv.

11. Bygg en ram med 2 st 45 x 45mm reglar med längd 1 255 mm och 2 st 45 x  45 mm reglar med längd 475 mm enligt ritning I. Fäst en regel 45 x 45 mm med längd 385 mm i centrum av ramen, se bild 4.

12. Använd 6,0 x 120 mm skruv. Måla ramen med svart slamfärg.

13. Klä ramen med 3 st plank 22 x 120 mm och 1 st plank 22 x 70  mm med längd 1 255 mm. Använd 4,2 x 55mm skruv. Måla planken före montering med svart slamfärg. Se ritning J och bild 5.

14. Fäst hyll­planet på en höjd av 550 mm enligt ritning K. Använd 5,5 x 80 mm skruv.

15. Ribborna som ska klä utsidan målas med svart slamfärg innan montering. Använd en 22 x 45 mm bit på tvären för att få ett jämnt avstånd mellan ribborna. Varje sektion kläs med 11 st. Se bild 6 och ritning L. Använd 4,2 x 55 mm skruv.

16. Avsluta med att lägga på stenplattor. 3 st 600 x 600 mm och 1 st 600 x 400 mm till sidostycket. Se ritning L.

Rulla till toppen