5 viktiga tips under Pollineringsveckan

Den 14–22 maj är det dags för veckan som sätter våra viktiga insekter och pollineringen i fokus. Har du en trädgård eller balkong? Då kan du hjälpa våra hotade insekter på traven!

Den 14 maj är det åter igen dags för Pollineringsveckan att ta sin början. Veckan lanserades av Pollinera Sverige 2018 med det viktiga målet att öka den biologiska mångfalden och antalet pollinerande insekter. För faktum är att insekterna inte har det lätt, idag är 30 procent av bina och 20 procent av fjärilarna hotade i Sverige, enligt Artdatabankens rödlista.

Foto Plantagen

– För att vända den negativa trenden är det viktigt att skapa förutsättningar för ökad artrikedom även i våra hemmaodlingar. Alla kan göra skillnad och om alla hjälps åt kan vi bidra till att öka den biologiska mångfalden, säger Veronica Axelsson, trädgårdsmästare på Plantagen.

Foto Plantagen

Pollineringsveckan uppmärksammas även runt om i landet genom olika aktiviteter och arrangemang, bland annat genom utställningen SURR på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Och för den som har en trädgård eller balkong finns det många saker man kan göra för att hjälpa pollineringsinsekterna på traven.

Här är 5 smarta tips för hemmaodlaren:

1. Odla blommor som vilda insekter dras till och olika sorter så att det blommar från tidig vår till sen höst.

2. Bevara och skapa boplatser där pollinatörer kan lägga sina ägg. Det kan till exempel vara att låta död ved ligga kvar på marken eller att sätta upp ett insektshotell. 

3. Klipp inte gräset överallt – låt det gärna bli en äng i en del av trädgården. En lite vildare och naturlig miljö är bra för pollinerande insekter.

4. Bin är livsnödvändiga men det finns mängder av pollinerande insekter. Döda inte insekter i onödan.

5. Vatten är viktigt. Ställ ut fat med vatten och lägg små stenar eller kulor i så att insekterna kan landa utan att drunkna.

Källa Plantagen

Rulla till toppen