Möt kvinnan som kämpar för en värld utan hunger i Indien

I Indien kämpar Geetanjali Mohanty och Act Svenska kyrkan för att människor ska få äta sig mätta efter att pandemin och klimatförändringarna försämrat för de som redan har det svårt. Här berättar hon om det – och hur du kan bidra.

– Jag känner till de hemska effekterna av fattigdom från min uppväxt. De minnena driver mig att arbeta för andra människors livssituation idag, så att de aldrig ska behöva uppleva det jag gjort, berättar Geetanjali Mohanty. 

Idag jobbar hon som områdessamordnare för organisationen Lutheran world service India Trust (LWSIT), Act Svenska kyrkans partner i Indien. Hon informerar och mobiliserar människor som lever i extrem utsatthet på landsbygden i distriktet Odisha och dess huvudstad Bhubaneswars många slumområden. Tillsammans med Act Svenska kyrkan arbetar hon även för människors rätt att äta sig mätta och få ett värdigt liv.

Vill du vara med och bidra till Act Svenska kyrkans arbete? Klicka här! 

– Jag har sett människor tvingas äta blad och ogräs från skogen, okända svampar och mangofrön för att inget ville växa. Många förgiftades, blev sjuka och jag har även sett människor dö, säger hon.

FOTO: Josefin Casteryd/Ikon

Indien hårt drabbat 

Pandemin har slagit hårt mot Indien där jordbrukare redan haft det tufft till följd av klimatförändringar och sociala orättvisor. Många har därför sökt sig från landsbygden till storstädernas slumområden med en förhoppning om ett bättre liv. Tyvärr är risken hög att situationen istället förvärras och att de fastnar i allvarlig utsatthet och fattigdom.

Act Svenska kyrkan samarbetar med flera lokala partner, däribland Geetanjali, för att tillgodose människors rättigheter och minska hungern. För trots att staten har ett eget program som förser utsatta människor med fem kilo ris per månad, så når det långt ifrån alla och mängden uppfyller inte heller näringsbehovet.

– Under pandemin förlorade många sina jobb och för att klara sig drog familjer ner på sitt matintag avsevärt. I storstadsslummen innebar det för de flesta ett mål mat om dagen, men för andra fanns till sist inget att äta, berättar Geetanjali och fortsätter:

– Vi lokaliserade gravida kvinnor och mammor och barn, som är de som först riskerar att drabbas av undernäring, gav kontantstöd och samordnade familjer att dela sina resurser med de som hade mindre.

Här kan du läsa om hur du kan bidra till Act Svenska kyrkans arbete! 

Act Svenska kyrkan arbetar för framtidshopp

Tillsammans med Act Svenska kyrkan driver Geetanjali och hennes modiga medarbetare bland annat en kamp för allas rätt att kunna påverka sina egna liv. 

– Vi ger bland annat yrkesutbildning, främst med fokus på att kvinnor ska kunna bli självförsörjande. Glädjande nog får det många kvinnor att växa och hitta glädje och styrka i möjlighet att påverka sin egen och sina barns situation, även om uppgiften är svår och stor. 

FOTO: Josefin Casteryd/Ikon

Geetanjali själv hittar drivkraft från sin egen bakgrund och berättar om hur viktig en förändring också är för barnen. Genom stöd från Act Svenska kyrkan har nu LWSIT möjlighet att erbjuda både viss skolverksamhet och läxhjälp för barn. Det ger hopp på lång sikt, glädje och positiva effekter för barnen i deras liv här och nu.

– Folk behöver utbildning, framtidshopp och kunskap om hur de kan utkräva sin rätt, men det behöver också finnas mat att tillgå. Därför är en stor och viktig del i det vi gör att se till att jordbruket moderniseras så att människor kan försörja sig på det, säger hon och fortsätter: 

 – Genom att vi tillsammans över världen arbeta för samma sak, delar information, resurser, forskningsresultat, teknik och aktiviteter kan vi gemensamt förbättra livsförutsättningar för människor, och bygga samhällen som är både säkra och vackra att leva i.

Dela lika-dagen

Idag lever 45 miljoner människor i akut hungerIdag lever 45 miljoner människor i akut hungersnöd (FN, november 2021), en siffra som Världsbanken uppskattar öka till 120 miljoner efter pandemin. Vid vårdagjämningen den 20 mars, när dag och natt är lika långa, vill Act Svenska kyrkan uppmärksamma världens orättvisa fördelning av makt och resurser. Genom en gåva till Act Svenska kyrkan kan du vara med och bidra till en mer rättvis värld. I en tid där allt för få kan äta sig mätta, ökar orättvisorna och fattigdomen. 

Dela med dig genom att swisha halva beloppet till 900 12 23 för något du köper. Det kan vara kostnaden för en halv kaffe, en halv lunch eller varför inte halva matkassen.

Läs mer om Dela lika-dagen och hur du bidrar till Act Svenska kyrkans arbete här! 

En gåva som gör skillnad. Tillsammans gör vi världen hel. Vi delar lika under samma himmel.

Om Act Svenska kyrkan
Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella biståndsverksamhet. Allt arbete utgår ifrån alla människors lika värde och i det arbetet inkluderas effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete samt förändring genom påverkan. 

Som en del av ACT-alliansen, Action by Churches Together, ingår Act Svenska kyrkan i ett globalt samarbete mellan kyrkor och trosbaserade organisationer som tillsammans utgör en av världens största biståndsaktörer.  Act Svenska kyrkan har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

Vill du veta mer? Besök www.svenskakyrkan.se/act 

Rulla till toppen