Vilken värmekälla passar bäst till ditt hus?

Det kan vara klurigt att välja värmesystem. Hur ska man veta om man ska behålla nuvarande värmekälla eller investera i något modernare? Och vilken värmekälla är egentligen bäst ur miljösynpunkt?

Oftast lönar det sig att investera i nytt eftersom ny teknik är energieffektiv. Det är extra viktigt i tider när elpriserna är höga. Dessutom är nya system både tysta och snygga.

Ta del av gratis Värmepumpsguide från CTC här >>

Hur bor du?

Några saker som spelar roll när du ska välja värmesystem är hur stor yta som ska värmas, hur mycket varmvatten som förbrukas, vilket värmesystem huset har idag och hur omgivningen ser ut. Bor du på landet? Har du ett vattendrag precis i närheten? Eller är du stadsbo? Bor du i norra eller södra Sverige.

Olika värmetekniker

CTC tillverkar värmesystem i småländska Ljungby och arbetar aktivt för ett hållbart och fossilfritt samhälle. I företagets heltäckande guide kan du bland annat läsa mer om olika sorters värmesystem och jämföra dem med varandra.

Värmepumpar

En värmepump från CTC jobbar tillsammans med vattenelement och kräver i princip inget underhåll. Det finns luft/vattenvärme, bergvärme, jordvärme och sjövärme. Värmepumpen skapar upp till fem gånger så mycket energi som den förbrukar plus att den värmer vattnet du duschar och tvättar i. Energin kommer från naturen, utom den el som driver värmepumpen. Värmepumpen kan även kompletteras med solceller.

CTC har ett brett sortiment med energismarta jordvärmepumpar, bergvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, inomhusmoduler med mera. Företaget tillverkar alla sina produkter i Småland.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är storskaligt. Vatten värms i en central och pumpas ut under högt tryck till respektive bostad eller fastighet. Energin kommer från biobränsle – brännbara sopor eller rester från skogsavverkning. Priset på fjärrvärme varierar beroende på var du bor och fjärrvärmenätet är olika utbyggt på olika håll i landet.

Pellets- eller vedpanna

Pellets, och framför allt egen ved, är relativt billigt men här krävs det en arbetsinsats. Det blir kallt om du inte eldar och en del tycker det blir skräpigt. Att elda med ved innebär utsläpp av luftföroreningar i närmiljön.

Luftburen värme

En luft/luftvärmepump använder inga element. Den omvandlar energi från uteluften men värmer inte tappvatten att duscha och tvätta i. Ett alternativ är frånluftsvärmepump som även värmer tappvatten. Luftvärmepumpar kan komplettera elelement och vattenelement.

Elvärme

Elvärmen är den dyraste värmekällan och särskilt på vintern blir räkningarna höga. Den som vill ta klimatansvar kan ersätta elelement med andra värmekällor, komplettera med värmepump eller byta ut en äldre anläggning. Det ger lägre elförbrukning.

Är du på gång att byta eller uppdatera värmesystemet i villan? Klicka här för att del av hela Värmepumpsguiden från CTC så får du koll på det här med värmesystem och värmepumpar.

Värme som gör skillnad

Med närmare 100 års erfarenhet arbetar CTC aktivt för ett hållbart och fossilfritt samhälle. Företaget är en av Europas ledande tillverkare av värmeprodukter och ingår tillsammans med Bentone, Turboflame och Osby Parca i koncernen Enertech AB. Värme som gör skillnad – både för dig och klimatet.

Rulla till toppen