Så bevarar och återskapar du originaldetaljer i din gamla lägenhet

Få äldre lägenheter har bevarade originaldetaljer kvar men utgå från det du har. På sikt kan du tillföra återbruk från byggnadstiden. Första steget är att ta reda på vad du ska leta efter – vare sig det handlar om tapeter, stuckatur eller köksinredning. Här guidar vi dig rätt!

1. Köksinredning

Nya kök i äldre miljöer är ofta en utmaning. Det är svårt att tillföra moderniteter utan att förvanska. Ofta behövs kompromisser. I slutet av 1800-talet låg köket separat från matsalen, så undvik öppna planlösningar och behåll pigkammaren om den finns kvar. För att köksinredningen ska smälta in rekommenderas luckor med speglar i gediget trä och fasat kakel. Köken målades gärna med linoljefärg och snickerierna kunde vara bruna eller ådringsmålade. 

Så bevarar och återskapar du originaldetaljer i din gamla lägenhet
2. Väggar 

Med tapeter kan du få rätt tidstypiska känsla i ditt hem. Fram till mitten av 1800-talet blocktrycktes tapeterna, men efter det kom en mer maskinell tillverkning i gång med papper på rullar. Mönster med romber och stjärnor var vanliga och i mitten av 1800-talet ses ofta medaljongmönster på franskt manér – gärna med en gråbeige botten i kombination med ultramarinblått. Storblommigt kom också stort och överlag var färgerna mörkare och mustiga under det sena 1800-talet och mönster­rikedomen sprudlade. Kring påföljande sekelskifte gjorde arts & crafts-rörelsen entré och mönster à la William Morris blev populära. På bilden ses en tapet från Boråstapeters ”Anno”-kollektion. 

Så bevarar och återskapar du originaldetaljer i din gamla lägenhet
3. Dörrar 

Vid 1700-talets mitt kom den liksidiga fyllningsdörren med ett upphöjt mittparti, en spegel. Pardörrar började tillverkas under sent 1700-tal och var något nytt interiört. Vid 1800-talets mitt började dörrar tillverkas på snickerifabriker och då blev de mer standardutformade. Dörrar med fem halvfranska fyllningar var typiska för sekelskiftet 1900 och stilen höll i sig fram till 1920-talet. Då ibland med plywood i fyllningarna.

Så bevarar och återskapar du originaldetaljer i din gamla lägenhet
4. Paneler 

Väggpaneler motverkade drag och skyddade väggarna, men har också använts i dekorativt syfte. Under första delen av 1800-talet var det vanligt med bröstpaneler. Mot seklets mitt ersattes dessa ofta med lägre fot- eller sockelpaneler. I slutet av 1800-talet återkom bröstpanelerna, nu i en högre version med profilerade fyllningar. I matsalar kunde de vara i ek, mahogny eller vara ådringsmålade samt avslutas med en hylla för prydnadsföremål. På 1800-talet kom även pärlsponten som användes som bröstpanel eller för att klä in hela rum, tak eller skafferier. Har du en lägenhet från 1800-talet bör pärlsponten vara bredare och kraftigare än den som tillverkades på 1900-talet.

Så bevarar och återskapar du originaldetaljer i din gamla lägenhet
5. Stuckatur

Stuckaturer har använts i över 500 år, främst i högreståndsmiljöer. Först i slutet av 1800-talet letade de sig in i mer ”vanliga” hem. De främsta beståndsdelarna är gips och vatten. Nytillverkade takrosetter och lister i frigolit eller plast ska så klart aldrig sättas in i kulturmiljöer, men det finns replikor i gips som är framtagna på traditionellt vis som kan användas om den ursprungliga stuckaturen har tagits bort. Finns gammal stuckatur kvar som behöver renoveras bör alltid en konservator konsulteras innan restaureringen påbörjas. 

Så bevarar och återskapar du originaldetaljer i din gamla lägenhet
6. Parkett

Från slutet av 1800-talet kom nya golvläggningsmetoder. Stavparketten med små ekstavar som spikades fast på ett under­liggande brädgolv började användas. Den fiskbensmönstrade ekparketten kom till under tidigt 1900-tal och parkett började då även användas i andra rum än salonger. Ytbehandlingen av trägolv, plankgolv och parkettgolv har varierat över tid. Plankgolv av fur och gran rengjordes och underhölls med såpa medan parkettgolv ofta har behandlats med bonvax.

Så bevarar och återskapar du originaldetaljer i din gamla lägenhet
7. Trägolv 

I många äldre lägenheter finns undergolv av enklare träslag, som gran. Ovanpå detta lades en matta eller parkett. Undergolv kan vara vackra, trots sprickor och mjukare yta, och i dag ser man ibland att dessa golv slipas och används utan att något ovanpå. Byggnadsvårds-mässigt är det inte helt korrekt, men det kan ändå bli fint. De var dock inte tänkta som huvudsakligt golv och klarar inte många slipningar, så vill du använda ett undergolv är det bättre att låta det vara som det är och se patinan som en del av charmen.

Så bevarar och återskapar du originaldetaljer i din gamla lägenhet
8. Fönster 

Fönsterglas munblåstes ända fram till 1930-talet och dessa gamla glas har visat sig hålla värme bra. Så byt inte ut gamla glas om du inte måste. Att gammalt fönsterglas är flytande kan ge upphov till glipor mellan båge och glas, men om det sker lär det ändå vara dags för restaurering. Var noga med att välja rätt foderlister och fönsterbänkslister om dessa behöver bytas. I dag finns både gamla och nytillverkade att tillgå.

Så bevarar och återskapar du originaldetaljer i din gamla lägenhet
Rulla till toppen