Naturnära nybygge med underhållsfritt och vackert sedumtak

Ett toppmodernt hus med betong, råspont och sedumtak i halländska Mellbystrand som har sanddynens form. Med hav, strand och himmel som närmaste grannar. Så här tänkte arkitekterna när de ritade det spektakulära huset.

Huset: Byggår 2013–2014. Enplanshus med platsgjutna betonggavlar och sedumtak i pulpetstil. 100 kvm boyta, 50 kvm biytor ( gästlägenhet, bastu, förråd).

Huset är utformat efter tomtens sluttande karaktär, vilket medfört vissa invändiga nivåskillnader. Taket är ett så kallat sedumtak, ett grästak som är både energisparande och isolerande.

 

Naturnära nybygge med underhållsfritt och vackert sedumtak
Foto: Helene Toresdotter

Med sedumtak får man ett mjukare och mer levande uttryck som varierar beroende på årstid. Under sommaren blommar taket i gult, men ju närmare man kommer hösten övergår färgerna till mer röda och rosa. Skötseln är enkel, gödsla och vattna en gång på våren.

Naturnära nybygge med underhållsfritt och vackert sedumtak
Foto: Helene Toresdotter

Pulpettakets utskjutande runda form mot söder, med trädäcket rundat på samma vis, ger ett spännande uttryck – en fin kombination av strikta linjer och organiska former.

Naturnära nybygge med underhållsfritt och vackert sedumtak
Foto: Helene Toresdotter

Köket har stommar från Ikea och luckor och lådfronter i björkplywood, tillverkade av Formatkök. Norrväggen i betong, med ett litet fönster över köksbänken.

 

Naturnära nybygge med underhållsfritt och vackert sedumtak
Foto: Helene Toresdotter

Husets placering på tomtens höjdpunkt ger en storslagen utsikt över Laholmsbukten. En vy som kan avnjutas både inifrån genom stora fönsterpartier, men även utomhus från altanen till vilken man har access via en terrassdörr från köket.

Naturnära nybygge med underhållsfritt och vackert sedumtak
Björn Gross, Artic Studio samt Björn Gillner, Högberg Gillner Arkitektur

Arkitekterna: Huset ska vara en del av landskapet

Var husets placering på tomten given eller fanns det andra alternativ?

Traditionellt sett i omgivningen ligger husen i skydd bakom sanddynerna. Vi blev lockade att följa landskapets förutsättningar med byggnaden för att skapa och använda de skydda platserna som vistelseytor.

Vilken betydelse hade tomtens förutsättningar för husets utformning?

Huset är verkligen utformad utifrån tomtens topografi där varje del i huset följer och separeras i olika våningsplan och till slut landar i den högsta punkten på sanddynen. Naturligt blev det så att de sociala ytorna landar högst upp på sanddynan med utsikt över havet medans de mer privata sovrummen är mer tillbakadragna.

Var låg ert fokus när ni ritade huset? Era egna tankar?

Den ledande metaforen är sanddynens form och funktion. Det omgivande gräset på topparna ger grönska, vattenfördröjning och möjlighet till utblickar medans gropen ger skydd mot vinden och vissa fall solen. Vi integrerade byggnaden i landskapet i form av en sanddyn för att göra utomhusvistelsen och uttrycket i enlighet med de goda egenskaperna hos den här naturformationen.  

Takets utformning är ju väldigt speciellt – hur kom ni fram till den?

Unikt för detta projekt är att det är lika stor del utomhusyta under tak som bostadsyta. I en så unik miljö som denna är vistelsen runtom huset lika viktig som vistelsen i huset, kombinationen gör tomten och huset till en gemensam helhet som kan utnyttjas fullt ut. Takutsprånget är väl tilltaget i de lägen där solavskärmning behövs som mest. Den runda formen hittades i inspirationen från de omkringliggande sanddynorna som ger grönska runtom och skydd i mitten.

Varför ett sedumtak?

Sedumtaket tar hand om regnvattnet och avlastar dagvattensystemet, skyddar den underliggande takpappen från väderpåfrestningar och förlänger därmed husets långsiktiga hållbarhet. Sedumen isolerar och gör också taket näst intill underhållsfritt vilket har varit ett mål för hela projektet. Självklart var också ett naturligt val i det estetiska uttrycket, låg fasadhöjd och växtlighet på taket förstärker känslan av att byggnaden verkligen är en del av landskapet.

Vad är ni mest nöjda med?

Att huset verkligen får vara en del av landskapet och att vistelseupplevelsen är lika mycket runtom huset som inne. Vi tycker också det är ett fantastiskt utförande av byggaren som verkligen lyckades med de skarpa materialmöten mellan betong, trä, glas och grönska som vi har eftersträvat. 

 

Rulla till toppen