Så blir fritidshuset ett riktigt sommarnöje – smart checklista

Till våren är det många som öppnar sitt älskade fritidshus efter en lång vintervila. Men för att ledigheten inte ska bli ett enda långt slit så kan det vara bra att småfixa lite då och då. Här är en checklista på sådant som är bra att hålla koll på – för att undvika ett framtida…


1. Taket

Klassiska tegelpannor har en lång livslängd och rätt skötta behöver de sällan bytas. Köldsprickor eller otäthet på grund av att pannorna förflyttats av kraftig blåst är några vanliga skador. Byt ut enstaka pannor om det inte är dags att byta alla. Rensa bort löv och fågelbon under nedersta raden. Plåttak bör målas om efter 12–15 år. Takpapp bör underhållas vart tionde år.

2. Vindskivorna

Vindskivorna längst upp på gaveln ska skydda taket mot regn, snö och skräp och är mycket utsatta. Eftersom de flesta är gjorda av trä behöver de underhållas regelbundet. Kolla dem varje år och underhåll och måla om dem ungefär vart fjärde-femte år. Ett alternativ kan vara vindskivor av plåt som inte kräver samma underhåll.

3. Hängrännor och stuprör

Rensa regelbundet, gärna två gånger om året men i alla fall under senhösten när träden hunnit fälla sina löv. Kontrollera att fallet är som det ska, att det inte läcker någonstans och att vattnet inte blir stående. Rostskyddsbehandla vid behov. Måla om efter 10-15 år.

4. Dräneringen

Att fuktskydda sitt fritidshus är en hel vetenskap och beror alldeles på vilken typ av grund huset står på. Se över innerväggar så att de inte visar fuktfläckar, var uppmärksam på mögellukt. I dag räknar man med att en dränering håller i ca 30-35 år, men fritidshus kan vara extra utsatta eftersom de ofta är ombyggda och tillbyggda i flera omgångar och kanske också placerade på utsatta platser. Var uppmärksam på avrinningen kring huset och om vattenpölar blir stående.

5. Skorstenen

Kontrollera utvändigt en gång per år, gärna efter vintern. Viktigast är att det är tätt kring skorstenen. Laga trasiga fogar. Se till att plåten mellan tak och skorsten är hel och inte rostangripen. Kolla om eventuella fågelbon och annat skräp som kan ha fallit ner.

I fritidshus gäller att sotning ska göras vart tredje år och brandskyddskontroll vart sjätte.

6. Fönstren

Kitta, skrapa och måla dina träfönster med jämna mellanrum. Var vaksam på sprickor i färgen. Första ommålningen bör ske efter cirka tio år, därefter vart sjunde. Men om fönstren underhålls regelbundet så behöver de inte målas om lika ofta.

Så blir fritidshuset ett riktigt sommarnöje – smart checklista
Foto: Getty Images

7. Fasaden

Färgvalet avgör hur ofta fasaden behöver underhållas, men översyn och åtgärder som tvättning, skrapning, bättring och ommålning ingår i kronologisk ordning för nästan alla typer av färg. Sikta på ommålning på välgjort underarbete ungefär vart tionde år. När Folksam 2018 testade 46 av de vanligaste utomhusfärgerna var det fyra som klarade alla krav på funktion, miljö, och hälsa:

  • Nordica Eko, Teknos
  • Premium Fasadfärg, Rusta
  • Träfasad V, Biltema
  • Falu Vapen Fasadfärg, falu Vapen

Tegelfasader är i princip underhållsfria, så när som på att fogarna kan behöva fyllas i. Vart femtonde år kan man behöva tvätta av fasaden. Putsade fasader målas om efter 12 till 15 år. 

8. Grundmuren

Sättningar, fukt och kyla är tre faror för en grundmur. Titta till grunden extra noga om du byggt till eller byggt om ditt hus så att inte marken rubbats och sprickor uppstått.

Ta också bort träd och buskar som står för nära grunden och kan bli en skaderisk. Putsen på grundsockeln kan behöva målas om vart tionde år.

9. Uteplats och trätrappa

Rengör noga och olja in din träaltan och utomhustrappa en gång om året så håller de sig fina länge. Slarva inte med rengöringen för då kan mikroorganismer få fäste och växa till sig trots träoljan. Det räcker fint med skurborste och såpa – en högtryckstvätt kan skada träet mer än göra nytta.

Så blir fritidshuset ett riktigt sommarnöje – smart checklista
Foto: Getty Images

10. Skadedjuren 

Täta och städa för att slippa skadedjur. Ultraljudsprodukter som ska avskräcka djur blir allt vanligare, men effekten är omdiskuterad. Att täta sprickor, sätta finmaskiga nät på ventilationsgluggar och städa undan godsaker som kan locka in djuren är en god, beprövad metod. Myror gillar fukt så se till att hålla grunden torr.

Rulla till toppen