Skulle du kunna tänka dig att dela sovrum med dina grannar?

I framtiden kommer vi som bor i bostadsrätt troligen att dela verktyg, gymredskap och kanske till och med vissa utrymmen med varandra. Ett ökat hållbarhetstänk krävs av föreningarna, samtidigt som den tekniska utvecklingen medför nya störningsmoment, som exempelvis felsortering i det automatiska soprummet.

Varje år presenterar Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, Sveriges Bostadsrättsrapport, där över 1 000 svenska bostadsrättsägare medverkar. Rapporten fokuserar på de olika ämnena ekonomi, juridik, hållbarhets- och framtidsperspektiv. 

Avsnittet om framtid handlar till stor del om teknisk utveckling och hur man tror att den kan komma att påverka oss. Även om många saker säkert kommer att få smidigare lösningar med hjälp av ny teknik, finns det också vissa orosmoment. 

I rapporten har man bland annat undersökt vilka de tillfrågade tror kan komma att bli framtidens störningsmoment. Den största delen tror att det kommer att bli problem med felsortering i det automatiska soprummet (37 %), men man oroar sig också över att bli störd av ljudet från grannens drönare (23 %) eller att det ska bli strul med elektroniska postlådor som ändrar adress (9 %). 

Skulle du kunna tänka dig att dela sovrum med dina grannar?

Något som redan är trendigt bland många svenskar och som troligtvis kommer att bli ännu större i framtiden är så kallade delningsekonomiska tjänster, som exempelvis Airbnb, TippTapp och Uber. Det finns stora möjligheter för boende i bostadsrätt att dela olika saker med sina grannar. Fler än hälften av de tillfrågade i rapporten svarar också att de kan tänka sig att dela verktyg med sina grannar (54 %), liksom gymredskap (50 %), böcker (29 %) och bil (29 %). Det är dock få som kan tänka sig att dela på exempelvis köksredskap (4 %) och kläder (3 %). 

Skulle du kunna tänka dig att dela sovrum med dina grannar?

– Dagens familjer ser inte ut som de en gång gjorde. Vi har fler äldre än någonsin och singelhushåll eller familjer som lever varannan vecka-liv är betydligt vanligare i dag. Bostadsbristen i städer gör dessutom att ungdomar bor hemma allt längre. I samband med detta talas det mer om flexibla bostäder och lösningar med fler delade funktioner. Det är intressant att det skiljer sig så pass mycket mellan vilka som är villiga att dela vad med sina grannar. En bostadsrättsförening är trots allt redan en stor delningsekonomi, säger Helena Klåvus, CIO på SBC, i rapporten. 

De tillfrågade är som regel betydligt mindre sugna på att dela olika rum tillsammans med sina grannar. Hela 86 procent svarar att de överhuvudtaget inte vill dela sitt boende med andra. De som ändå kan tänka sig att dela är främst positivt inställda till att dela vardagsrum (5 %) och mindre öppna för att dela badrum och toalett (1 %). 

Skulle du kunna tänka dig att dela sovrum med dina grannar?

En annan del i rapporten handlar om det ständigt aktuella ämnet hållbarhet. En riktigt bra bostadsrättsförening bör jobba med hållbarhet både ur ett ekologiskt och socialt perspektiv. Rapporten visar dock att endast 17 procent av de tillfrågade anser att deras förening arbetar tillräckligt med dessa frågor. 22 procent anger att frågorna inte diskuteras alls. 

Nästan hälften av de tillfrågade (46 %) anser att solceller är en hållbarhetsinvestering som skulle öka värdet på bostaden, tätt följt av gym eller spa (44 %), övernattningslägenhet (43 %) och laddstationer till elbilar (40 %). 

Skulle du kunna tänka dig att dela sovrum med dina grannar?

– Intresset för olika hållbarhetslösningar är större än någonsin och bostadsrättsföreningar har möjlighet att påverka samhället med sitt engagemang. Att investera i hållbarhet kan öka värdet på fastigheten på flera sätt. Solenergi minskar exempelvis elkostnaderna och laddstolpar gör föreningen mer attraktiv att bo i, säger Nina Wahlberg, affärsområdeschef för teknisk förvaltning på SBC.

Läs hela rapporten här.

Forskare: I framtiden odlar vi mat i garaget och har bikupor på taket

Rulla till toppen