Inred med gröna växter – så mår du bättre

Växter är inte bara vackra, de kan också få oss att må bättre – och dessutom förbättra luften i våra hem!

Gröna växter i inredningen gör att vi sover bättre, blir mindre stressade och upplever mindre oro och depression. Forskningen har kommit längre när det gäller utomhusmiljöer som parker och liknande, men glädjande nog går resultatet att överföra även till inomhusmiljöer. 

– Forskningen som pågått på utomhusmiljöer sedan 80-talet har inte alls kommit lika långt när det gäller inomhusmiljöer, här har forskningen först kommit igång de senaste tre-fyra åren. Men nya studier visar att växter i till exempel en kontorsmiljö höjer trivseln, ger mer arbetsglädje, är avstressande och främjar social gemenskap. Intressanta forskningresultat från Kina och Japan visar också på lägre blodtryck och minskad kortisolmängd vid användning av krukväxter, säger Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet, i ett pressmeddelande från Blomsterfrämjandet. 

Kortisol är det så kallade stresshormonet som produceras i binjurarna. Förhöjda nivåer av kortisol kan bland annat leda till försämrat immunförsvar, depression och blodproppar. 

Forskare: Inred med gröna växter – så mår du bättre
Omge dig med växter, så mår du bättre. Foto: Getty Images

LÄS ÄVEN: 8 inspirerande exempel på hur du inreder med gröna växter


Växter förbättrar syrenivån

Växter är inte bara bra för ditt mående, utan kan också förbättra luften inomhus. Alla krukväxter förbättrar syrenivån i din inomhusluft, eftersom de tillför syre till luften genom fotosyntesen. Fotosyntesen gör dessutom så att växterna fuktar luften, vilket kan vara behövligt eftersom många inomhusmiljöer är väldigt torra. Torr och syrefattig luft kan exempelvis orsaka huvudvärk, torr hud, och irriterade ögon.

Ju större en planta är desto bättre syresätter den luften, och ju mer vatten en växt behöver desto bättre fuktar den luften. Studier som genomförts på Fytagoras Plant Science i Leiden visar att hortensian är den bästa luftfuktaren. Nio hortensiaplantor kunde höja luftfuktigheten i ett rum från 30 till 40 procent under fyra timmar.

Forskare: Inred med gröna växter – så mår du bättre
Gerbera. Foto: Getty Images

Rensar luften från skadliga ämnen

Flera krukväxter renar också luften från skadliga ämnen. Det här har visat sig i undersökningar som NASA genomfört, och som inleddes redan 1980. Det visade sig då att vissa växter kan ta bort formaldehyd från luften. Formaldehyd finns i bland annat färgämnen, gardiner och golvmaterial och verkar irriterande på ögon och de övre luftvägarna. Växterna absorberar giftiga partiklar via sina blad och transporterar dem ner till rötterna där mikrober bryter ner de giftiga ämnena.

Olika växter renar luften från olika ämnen, och man bör tänka på att NASA:s undersökningar gjordes för många år sedan. Det är troligtvis så att en del av ämnena i deras undersökningar är borttagna och ersatta med andra, och också säkert så att alla krukväxter som används idag inte ens var med i deras studier. Med andra ord kan det finnas fler plantor som har luftrenande förmåga. Här nedan listar vi några av de man vet renar luften, och vilka ämnen de tar bort:

Spjutbräken, krysantemum, gerbera, doftdracena, ormbunkar, fönsterfikus, benjaminfikus och murgröna är några krukväxter som kan rena luften från formaldehyd. 

Fredskallan minskar halten av aceton i luften.

Forskare: Inred med gröna växter – så mår du bättre
Fredskalla. Foto: Getty Images

LÄS ÄVEN: 9 fina inredningstips med växter


Buskpalm, rosenkalla, krysantemum, påfågelsblad och tulpaner renar luften från ammoniak.  

Forskare: Inred med gröna växter – så mår du bättre
Rosenkalla. Foto: Getty Images

Murgröna, dracena, svärmorstunga och bergpalm renar luften från bensen. 

Forskare: Inred med gröna växter – så mår du bättre
Murgröna. Foto: Getty Images

Guldpalm, brudorkidé, prickblad och kantdracena minskar halterna av xylen och toluen. 

Forskare: Inred med gröna växter – så mår du bättre
Brudorkidé. Foto: Getty Images

LÄS ÄVEN: 12 växter som renar inomhusluften – och så sköter du dem


Scroll to Top