Forskare: I framtiden odlar vi mat i garaget och har bikupor på taket

Att odla och omge sig med grönt är en trend som bara växer. I framtiden kommer vi att dela på trädgården och odla mat i garage och på tak. Så här ser framtiden ut enligt forskarna.

Att urbaniseringen är en stark och ihållande trend är de flesta forskare eniga om – ingenting tyder på att flytten in till städerna kommer att avta eller ersättas av någon betydande grön våg. Men däremot vill vi föra in det gröna i städerna. Trenden med hemodling kommer vi att få se ännu mer av.

Egenodlade grönsaker

Enligt Pernilla Hagbert, arkitekt och forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, kommer vår syn på hemmet som något som ska visas upp försvinna. Istället för att vara en plats för konsumtion blir hemmet en plats där vi även producerar saker – exempelvis egenodlade grönsaker.

Fler vill ha närproducerat

När det gäller hemodling i större skala, sneglar forskarna gärna bort mot Asien. Där finns redan i dag bostäder som producerar en stor mängd mat genom att odla i näringslösningar och med hjälp av UV-ljus. Med samma metoder skulle vi alltså kunna odla i mörka och outnyttjade källarutrymmen och garage. Att kunna odla ekologiskt hållbart där grönsaker inte behöver transporteras i väg utan köps och äts upp inom närområdet är en trend som bara kommer att växa – av både nödvändighet och intresse.

Bikupor på taket

När nya flerfamiljshus byggs kommer större ytor för odling, inte bara en blomsterlåda, att bli allt viktigare. Att ge möjlighet till att ha bikupor och odla på taken är också något som fler byggföretag vill kunna erbjuda sina hyresgäster.

Dela på trädgården

Drygt hälften av alla svenskar bor i småhus och har en trädgård. Att upplåta en del av, eller hela, sin trädgård till någon som bor i lägenhet är det några som gör redan idag. Detta fenomen kommer att bli större i framtiden. Att gå ihop i ett område och dela på exempelvis gräsklippare, häcksaxar och andra trädgårdsredskap är också något som allt fler vill göra – framförallt om det går att boka enkelt i en app.

Sammanfattningsvis visar framtidsforskningen att vi kommer att omge oss med fler växter och odla i städerna – samt att vi också kommer att dela mer.

Källor: Chalmers och KTH

Därför blir det allt trendigare att odla ätbart

Scroll to Top