Kvinnor äger – en dryg tredjedel av Sveriges fastigheter

Statistik från Lantmäteriet visar hur fastighetsägandet är fördelat mellan kvinnor och män.

Så här inför internationella kvinnodagen kan det vara intressant att veta hur kvinnors fastighetsinnehav ser ut i vårt land. Statistik från Lantmäteriet, som ansvarar för det nationella Fastighetsregistret, visar att 36 procent av Sveriges fastigheter ägs av kvinnor. 48 procent ägs av män, resten av olika företag och organisationer. 

Det framgår också att taxeringsvärdet på kvinnors fastighetsägande motsvarar en fjärdedel av det totala taxeringsvärdet. 

Sifrrorna skiljer sig åt mellan olika kommuner. I exempelvis Täby kommun i Stockholm äger kvinnor 44 procent av fastigheterna och män äger 45 procent. I Sunne kommun i Värmland äger kvinnor 32 procent och män 50 procent.

Är du nyfiken på hur det ser ut i just din kommun? Här hittar du hela listan!

Scroll to Top