Forskare: Därför mår vi bättre av att vistas ute i det gröna

Att vistas ute i naturen minskar stress, oro och nedstämdhet och kan få dig att sova bättre och må bättre rent allmänt.

Intresset för odling blir allt större, och det är inte bara för att det är roligt, det är faktiskt vetenskapligt bevisat att växter får oss att må bättre. Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har forskat kring växter och hälsa sedan mitten av 1980-talet. Han har bland annat undersökt kopplingen mellan gröna miljöer och utevistelse. Det visade sig att alla grupper i studien upplevde lägre stress som ett resultat av vistelse i gröna miljöer. Skolor rapporterade om ökad koncentrationsförmåga, förskolor om förbättrad motorik, äldreboenden om förbättrad sömn och mindre oro och nedstämdhet hos äldre.

– Man får komma ihåg att detta hände i mitten på 1980-talet. Ingen pratade då om naturens betydelse för hälsan. När jag fick resultaten tyckte jag att det var rena hokus pokus, och jag kände att jag var tvungen att gå vidare för att se om detta var sant, säger Patrik Grahn till Blomsterfrämjandet. 

Sedan dess har Patrik genomfört flera studier på ämnet. Han har bland annat jämfört en Ur och Skur-förskola med en klassisk förskola och uppmätt stora skillnader i motorik och koncentrationsförmåga. Resultaten står sig även när försöken skalas upp. Även en stor befolkningsstudie har visat på samma resultat: Ju närmare personerna i studien hade till en park och ju mer de vistades där desto bättre mådde de och desto mindre stressade var de. 

Forskare: Därför mår vi bättre av att vistas ute i det gröna
Har du nära till en park där du bor eller jobbar? Se till att spendera mycket tid där så mår du bättre och blir mindre stressad! Foto: Getty Images

Enligt Patrik Grahn är det flera olika saker som spelar in.

– Dels är det positivt att bara vistas utomhus och ju närmare vi har till grönområden desto troligare är det att vi verkligen kommer iväg och rör oss, får dagsljus med god UV-strålning vilket också ger bättre upptag av D-vitamin, förklarar Patrik för Blomsterfrämjandet. 

En annan faktor som spelar in är vårt nervsystem. Nervsystemet består av det parasympatiska nervsystemet, som aktiveras när kroppen är i vila, och det sympatiska nervsystemet, som aktiveras vid stress. Studier på apor har visat att det sympatiska nervsystemet aktiveras när ett rovdjur närmar sig och det parasympatiska tar över när apan vistas i naturen.

– Människorna är mycket lika aporna i detta hänseende. Stressade individer som får vistas i gröna miljöer – även virtuella – återhämtar sig betydligt snabbare från stress än kontrollgrupperVi är skapta för att snabbt återhämta oss för att kunna ta itu med nästa problem och gröna miljöer gör detta möjligt, berättar Patrik Grahn.

Forskare: Därför mår vi bättre av att vistas ute i det gröna
Att dofta på en blomma kräver ingen energi utan kan tvärtom hjälpa dig att återhämta dig snabbare. Foto: Getty Images

En annan förklaring har att göra med spontan uppmärksamhet vs fokuserad uppmärksamhet, två skilda begrepp inom forskningen. Spontan uppmärksamhet kan till exempel innebära att lyssna på en fågel eller dofta på en blomma – ett slags ”vaken vila” som inte kräver mycket av oss. Den fokuserade uppmärksamheten använder du däremot när du till exempel planerar eller genomför något som kräver att du är aktiv och tar beslut. Det här är betydligt mer krävande och efter en dryg halvtimme behöver vi återhämtning för att behålla fokus, annars resulterar det i stress. Om vi jobbar länge utan att få återhämtning riskerar vi att drabbas av utmattning. I miljöer som skogar, parker och trädgårdar däremot, där vi inte behöver fatta några beslut, återhämtar vi oss snabbt. 

Med andra ord – ut i det gröna med dig redan idag! Det är inte bara trevligt utan kommer också att få dig att må bättre och känna mindre stress. 

Rätt inredning gör dig friskare och mer kreativ

Rulla till toppen