Här är de unika kulturhusen som kan komma att säljas

Ett eget palats eller kanske ett hemligt bergrum? På listan över de fastigheter som Statens fastighetsverk vill sälja finns en del riktiga klenoder.

Statens Fastighetsverk har till uppgift att förvalta fastigheter som behövs för statlig verksamhet, eller som har ett kulturhistoriskt värde. Myndigheten har också som ansvar att ha en aktuell lista över de fastigheter som inte längre bör vara kvar i statens ägo av olika anledningar, en så kallad avyttringsplan. På myndighetens hemsida kan man ta del av den aktuella avyttringsplanen, det vill säga vilka fastigheter som kan komma att säljas. För att detta ska bli verklighet krävs dock ett regeringsbeslut.

– Ännu har det inte inletts någon säljprocess för någon av fastigheterna, säger generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren till Fastighetsvärlden. 

Här är de unika kulturhusen som kan komma att säljas
Thielska galleriet. Foto: Wikimedia Commons

På listan finns nästan 40 fastigheter, varav vissa är riktiga godbitar. 

Eller vad sägs om Thielska Galleriet, en vacker villa i jugendstil på Blockhusuddens högsta punkt på Djurgården i Stockholm, som inrymmer ett av Sveriges förnämsta konstmuséer? Villan byggdes ursprungligen av bankiren Ernst Thiel mellan 1904-1907, men har varit i statens ägo sedan 1924. Sedan 1993 är byggnaden och den tillhörande parken ett statligt byggnadsminne och förvaltas av SFV. 

 

Här är de unika kulturhusen som kan komma att säljas
Entréhall, Thielska Galleriet. Foto: Wikimedia Commons

En annan klenod på avyttringslistan är byggnadskomplexet på Kungsholmen som kallas Kungliga Myntet, eftersom Kungliga Myntverket hade sin verksamhet där under 1800-talet och fram till 1974. Innan dess låg där Kungsholmens mekaniska verkstad. Efter att Kungliga myntverket flyttade har många av lokalerna renoverats och idag ligger flera kontor på området.

Här är de unika kulturhusen som kan komma att säljas
Kungliga Myntet. Foto: Wikimedia Commons

Med på listan finns också Nummerlotteriets hus, som fått sitt namn eftersom Kungliga Nummerlotteriet hade sin verksamhet där 1780-1841. Byggnaden ligger i kvarteret Cepheus, ett av Gamla stans äldsta kvarter med byggår 1450. Sedan 1995 är byggnaden byggnadsminnesmärkt och ägs av SFV sedan 2008.

Här är de unika kulturhusen som kan komma att säljas
Nummerlotteriets hus. Foto: Wikimedia Commons

Tre riktigt palats återfinns också på listan. Det rör sig om Kungliga musikaliska akademien/Nybrokajen 11, Kjellbergska huset och utrikesministerhotellet i kvarteret Ladugårdsbron i Stockholm. Nybrokajen 11 och Kjellbergska huset ritades i nyrenässans av arkitekt Johan Fredrik Åbom under 1970-talet. Utrikesministerhotellet uppfördes under 1600-talet och köptes av staten 1786 för att användas som bostad och representationsvåning för utrikesministrar. 

Här är de unika kulturhusen som kan komma att säljas
Kungliga musikaliska akademien. Foto: Wikimedia Commons

Även Gamla Skogsinstitutet är med på listan över byggnader som kan tänkas säljas. Den tornförsedda byggnaden ligger i slutet av Strandvägens allé och uppfördes ursprungligen på 1700-talet. Huset är statligt byggnadsminne sedan 1992 och sedan 2011 inrymmer byggnaden Israels ambassad. 

Här är de unika kulturhusen som kan komma att säljas
Gamla Skogsinstitutet. Foto: Wikimedia Commons

Med på avyttringsplanen finns också en del militära byggnader, som Arholma kustartilleri – hemligt bergrum med plats för 100 man som var en av landets viktigaste försvarsanläggningar under kalla kriget, samt några av Sveriges residensbostäder utomlands.

Här hittar du hela listan med fastigheter. 

Rulla till toppen