Så här bygger du en walk-in-closet bakom sängen

Med den här sänggaveln kan du skapa en "walk-in-closet" bakom sängen. Multifunktion när den är som bäst!

Av: Anders Jeppsson (byggbeskrivning och ritning)   

Garderober och annan förvaring tycks man aldrig kunna få för mycket av. Den här stilfulla och smarta sänggaveln ger möjligheter där inga fanns, i alla fall inte några man såg vid en första anblick. Multifunktion som denna är speciellt värdefullt i bostäder med begränsad yta, inte minst i storstäderna med sina kvadratmeterpriser. 

Gaveln du ser på bilden är byggd av sådant du hittar på möbelvaruhuset och på närmaste byggmarknad. Skåpen är från Ballingslöv, avsedda för ett kök, men det går förstås bra med vilket fabrikat som helst. Storleken skiljer sig dock en aning mellan märkena och därför är det viktigt att du justerar alla mått efter just de skåp du har valt. 

Alla skåpluckor och ytor är täckta med golvlaminat, som ger ett enhetligt intryck. Golvlaminat finns i alla tänkbara nyanser och vilken du väljer är förstås en ren smaksak. Det finns också i olika bredder, men för det här bygget passar 327 mm bäst.   

Du behöver:

Köksöverskåp stomme:
2 st à 700x598x312 mm (A)
1 st 700x798x312 mm (B)
2 st à 850x598x312 mm (C)
1 st 850x798x312 mm (D)
Bräda 21×95 mm:
2 st à 1 994 mm (E)
2 st à 210 mm (F)
Planhyvlad list 27×43 mm:
4 st à 2 200 mm (G)
4 st à 1 230 mm (H1)
4 st à 850 mm (H2)
2 st à 1 994 mm (M)
Reglar 45×120 mm:
2 st à 2 060 mm (K)
Golvlaminat 
Cirka 34 skivor à 1 285x327x8 mm
2 st à 266×1 230 mm (J1)
2 st à 266×850 mm (J2)
2 st à 300×1 994 mm (L) Det går åt två skivor till varje L.
7 st à 419 mm (N) De två yttersta  sågas till smalare bredd, mät på plats.
7 st à 803 mm (O) De två yttersta sågas till smalare bredd, mät på plats.
7 st à 978 mm (P) De två yttersta sågas till smalare bredd, mät på plats.
2 st 266×2 200 mm (Q) Det går två skivor till varje Q.
7 st à 555 mm (R) De två yttersta sågas till smalare bredd, mät på plats.
Vinkelbeslag 4 st
Sättlim
Trälim
Träskruv
Bets

Så här bygger du en walk-in-closet bakom sängen

Gör så här:

1. Betsa listerna G i samma nyans som det golvlaminat du valt. Prova dig fram till rätt kulör.

2. Limma och skruva ihop sockeln av del­arna E och F. Lägg den på plats.

3. Limma och skruva ihop listerna G, H1 och H2. Skruva genom H1 och H2 med 60 mm långa skruvar. Avståndet mellan H1 och H2 ska vara 120 mm så att regeln K passar.

4. Såga och limma fast skivorna J1 och J2 med sättlim mot H1 och H2 till två gavlar. Skivornas bredd måste anpassas till djupet på de skåp du valt – mät noga!

5. Ställ skåpen A och B på sockeln och montera dessa i varandra. Obs – baksidan mot sängen. Skruva fast gavlarna mot skåpen och sockeln. Den bakre listen G ska sticka ut 8 mm på bak­sidan av skåpen och den främre G ska ligga i kant med skåpens framsida. Fäst gavlarna med vardera 2 vinkelbeslag i golvet.

6. Lägg i reglarna K mellan J1 och J2 och ställ upp skåpen C och D på K. Baksidan mot sängen. Montera skåpen i varand­ra. Limma och skruva fast K mot listerna G.

7. Såga till och limma fast de båda L med sättlim på skåpen A och B samt på under­sidan av K. Lägg märke till att de två L ska fästas kant i kant med skåpens baksida.

8. Limma fast listerna M mot skivorna L så att de ligger 8 mm från skåpens framsida.

9. Såga delarna N och limma dessa med sättlim mot listerna M. De två yttersta N ska också sågas på bredden.

10. Såga och montera O och P med sättlim på skåpens baksida. Lägg märke till att de två yttersta O och P också sågas på bredden. O går från golvet och till överkant av L. P går från underkant av L till skåpens topp.

11. Nu är det dags att göra de elinstallationer du vill ha. Tillkalla elektriker.

12. Såga och limma fast delarna R som går från skåp till skåp. Limma dessa mot listerna M. De två yttersta R ska också sågas på bredden.

13. Såga och limma fast delarna Q mot H1 och H2 på gavlarna.

14. Montera eventuella skåpluckor.

Rulla till toppen