Minska din energiförbrukning – och spara pengar

Vem drömmer inte om ett lågenergihus eller rentav passivhus? Men även i ett mindre klimat-smart hus finns det mycket man kan göra för att förbruka mindre energi.

Du som har ett eluppvärmt hus har många möjligheter att både göra bra för miljön och spara pengar. Men innan du ser över uppvärmningen och planerar stora investeringar, till exempel installation av solel, kan du börja med att göra din bostad mer energieffektiv. Titta över isolering och fönster, för att så lite värme som möjligt ska läcka ut. Det som brukar löna sig bäst att isolera är vinden. 

Om du ändå är på väg att byta ut panelen kan du passa på att tilläggsisolera, och om fönstren behöver bytas kan du titta på energi­märkta rutor. Det gör att du förbrukar mindre el och på sikt sparar pengar. Men det kan bli en dålig affär att byta ut fungerande fönster eller väggar. Då är det bättre att se över tätningslister, som håller kalluften ute. När du har minimerat läckaget och har ett så bra skal som möjligt kan du titta på olika möjligheter att minska energiåtgången. Det är en bra idé att ta hjälp av energirådgivaren i den kommun man bor. Denne ger gratis råd om hur man kan minska sin energianvändning och miljöpåverkan, vet vilka frågor som är hetast just nu och har koll på de bidrag som finns att söka.

– Solel och alternativa uppvärmningssystem för direktverkande el, som olika värmepumpar, möter stort intresse, säger Linn Liu, energi- och klimatrådgivare i Stockholm. 

Stöd till solpaneler

Om du drömmer om att bli självförsörjande på miljövänlig el ska du satsa på solel. Stödet till privatpersoner har ökat, och nyligen slopades kravet på bygglov för solcellsanläggningar som följer takets form. Trots mörka vintrar är Sverige ett bra land för att producera solel, tack vare långa dagar från vår till höst. Det är inte heller nöd­vändigt att huset har tak i söderläge, även sol­paneler
i öster- och västerläge ger mycket energi.

– Jag tycker att alla som har möjlighet ska passa på att installera solel nu när bidraget finns, säger Linn Liu. Det är miljövänligt och på sikt kan man bli självförsörjande. Vind-el är däremot mer ovanligt, det kräver att man har mycket yta och grannar som inte bor så nära.

Just nu exploderar marknaden med nya smarta produkter för solel, som takpannor eller fasader med inbyggda solpaneler. Baksidan med solel är att anläggningen är dyr, speciellt om man vill ha någon av de nya, mer estetiskt tilltalande lösningarna. Det kan ta 20 år innan det går att räkna hem kostnaderna, men det kan också gå snabbare beroende på energiförbrukning, storlek på anläggning, finansiering och intäkter från försäljning av överskottsel. 

Investeringsstödet för nätansluten sol­­cellsanläggning söks hos länsstyrelsen. Det är på 30 procent av kostnaden, maximalt 1,2 miljoner kronor. Till och med maj hade läns­styrelserna beviljat ansökningar på runt 317 miljoner kronor av den dryga miljard som regeringen satsat i år.

Ett annat sätt att minska energiförbrukningen är att satsa på en värmepump. Eftersom de drivs med el är de bra att kombinera med en egen solelanläggning. 

Du som planerar att bygga nytt kan överväga ett lågenergihus, men här gäller det att se upp. Det finns ingen standard för vad som är ett lågenergihus, som konsument gäller det att jämföra leverantörer och göra ett medvetet val. För passivhus finns det däremot en standard, se faktaruta. 

Satsning betalar sig

Håkan Johansson är vd och grundare av Lågenergihus i Sverige, som har funnits i snart tio år och tillverkar hus med extra isolering i väggar och tak, bra fönster och smarta lösningar som gör det tätare. För att utnyttja värmen i huset finns en ventilation som återanvänder värmen i inomhusluften.

– Fler och fler har upptäckt att lågenergihus är en bra investering. Den minskade energiförbrukningen över tid gör att man får tillbaka pengarna det kostar, säger Håkan Johansson.

Smart teknik är också en hjälp att få koll på sin energiförbrukning och bli motiverad att spara el. I nybyggda lägenheter finns ofta en panel där man ser sin förbrukning av vatten och värme, och teknik­utvecklingen går snabbt. Sensorer som känner av närvaron och anpassar temperatur och belysning automatiskt kan bli standard i framtiden. Det finns också flera husleverantörer som erbjuder smart teknik i sina typhus, antingen som standard eller som tillval.

Minska din energiförbrukning – och spara pengar
Ett lågenergihus behöver inte skilja sig exteriört från andra hus på gatan, men innanför det tjocka skalet döljer sig smart teknik. Hus ”Hällevik” finns i Linköping, från Lågenergihus i Sverige.

Vad menas med passivhus?

Många hus kan i dag kallas låg­energihus, men för att ett hus ska få benämnas passivhus – som ”Villa Circuitus” i Växjö – måste
det ha byggts enligt en standard. Den sattes av tyska Passivhaus Institut, PHI, redan för 30 år sedan. 

Värmebehovet ska vara mindre eller lika med 15 kWh/kvm och år, vilket är långt under energiåtgången
i vanliga hus. För att få en uppfattning om nivåerna kan man jämföra med klassificeringen av vitvaror. En vanlig villa skulle få energiklass C medan passivhus skulle klassas A++, enligt passivhusägaren Simone Kreutzer, som är certifierad expert.

Energi­förbrukningen hålls nere med ett effektivt och lufttätt klimatskal, som utgörs av plattan som huset står på, ytterväggarna, taket, fönstren och dörrarna. Ju mer kompakt och sammanhållen konstruktion huset har, desto mindre energi går det åt till att värma upp huset. 

I dag finns också passivhus plus och passivhus premium, som kan beskrivas som passivhus med en egen el- och värmeproduktion som överstiger husets behov. Man hör också termen plusenergihus, men precis som när det gäller lågenergihus är det inget skyddat begrepp med gemensam standard.

Placeringen av huset i landet påverkar hur huset måste byggas för att uppnå passivhusstandard. Det kan alltså skilja stort i vad som krävs för att hålla ett hus tillräckligt isolerat i Kiruna jämfört med om det ligger i Malmö. Det krävs en anpassning av varje hus, vilket gör att man inte hittar passivhus i de katalogerna från typhustillverkarna. 

Miljövänligt val av el

Den svenska elproduktionen blir mer klimatvänlig. Förra året bestod 

40 procent av den totala elproduktionen av vattenkraft, medan solenergi fortfarande är en försvinnande liten del. Vindkraften ökar mest och har gått från 1 procent till 11 procent de senaste tio åren.

För dig som vill vara säker på att du köper miljövänlig el är valet enkelt. Det finns bara en miljömärkning på el i Sverige och det är Naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval”. Energin kommer då från förnybara källor och är producerad med hänsyn till miljön. Till exempel får inte vattenkraften torrlägga vattendrag och vindkraftverk får inte stå i skyddade skogsområden.  

Spara pengar med en värmepump

Värmepumpar hämtar värme från solenergi som lagras i berg, jord, vatten och luft. 

Markvärmepump

Vanligaste typen är bergvärmepump, som är mycket effektiv. Den hämtar energi från berggrunden genom ett djupt borrhål. Samma typ av pump kan också hämta energi genom nedgrävda slingor i trädgården (jordvärme/markvärme) eller från en sjö eller grundvatten. Pumpen ger varmvatten till kranar och vattenburna element. Stor investering som ger stor energivinst.

Luft-vatten­värmepump

Luft-vatten­värmepumpen utnyttjar energin i utomhusluften. Enklare att installera och med lägre pris än markvärme, men inte lika effektiv. En nackdel är att fläkten låter.

Frånlufts­värmepump

Frånlufts­värmepumpen utnyttjar energin i frånluften. Kräver installation av ventilations-kanaler i huset för frånluft. En fördel är att huset också får en mekanisk ventilationslösning.

Luftvärmepump

Luft-luftvärmepumpar förvandlar energin i utomhus-luften till varmluft. Den som har direktverkande el kan halvera värmekostnaden. Den billigaste pumpen, den kräver dock mer skötsel.

Mer information: www.villaagarna.se.

Rulla till toppen