Nu blir det tuffare regler för kaminer – det här gäller

Från årsskiftet gäller tuffare krav för nya braskaminer, spisar och pannor. De nya reglerna är till för att få ner utsläpp som är farliga för både miljö och hälsa.

De nya, lägre gränserna för rök­­gaser är till för att minska de utsläpp som är farliga för både miljön och hälsan, men du som redan har en kamin undantas från reglerna. Högre krav ställs på nya kaminers kolmonoxidutsläpp och verkningsgrad, alltså hur mycket energi som utvinns vid förbränning, och det börjar gälla helt från den 1 januari 2019. 

– Det här är bra. Sverige borde ligga i framkant när det gäller miljön och ändå har vi bland de lägsta kraven i Europa för utsläpp från vedeldning, säger Hans Wikström på bransch­organisationen Svenska Brasvärmeföreningen.

De nya reglerna gäller alltid vid nybyggnation och innebär att den som vill installera till exempel en kamin måste välja en som är godkänd. Verkningsgraden måste vara minst 65 procent och utsläpp av kolmonoxid maximalt 0,12 volymprocent. Det är nivåer som nya kaminer slår med råge, eftersom de är anpassade för en internationell marknad. Nya kaminer har ofta en verkningsgrad på 80 procent eller mer.

Flera undantag

Du som bor i ett hus med kamin, vedspis eller pelletspanna behöver inte göra något, eftersom de hårdare miljökraven inte gäller anläggningar som redan är installerade. Om man  ändå vill förbättra sin kamin kan man investera i en mekanisk rökgasfläkt, som minskar utsläppen av hälsoskadliga partiklar både inom-hus och utomhus. 

Boverket säger att hänsyn ska tas till bland annat kulturhistoriska värden och byggnadens förutsättningar när det gäller nyinstallation i gamla hus. Det kan innebära att om du vill installera en tidstypisk vedspis i ditt torp kan det vara tillåtet, även om spisen inte uppfyller de nya miljökraven. Kommunen gör en bedömning i varje enskilt fall. 

Ett annat undantag från de nya reglerna gäller för den som vill byta ut en befintlig kamin mot en likvärdig. Det kräver varken bygglov eller anmälan och du kan till exempel byta en kamin från 90-talet mot en annan från samma tid, trots att den inte uppfyller de nya högre kraven. Men ska man byta kamin finns det många skäl till att ändå välja en ny, effektivare variant.

– En braskamin från 80-talet släpper ut runt 80–90 procent mer skit än en ny, säger Hans Wikström. Det gör en enorm skillnad för miljön och ger betydligt mindre utsläpp om man byter ut sin gamla kamin.

De nya gräns­värdena

De nya rökgas-reglerna är ett steg mot införandet av EU:s ekodesign­utredning, som ska börja gälla senast år 2022 och gäller fastbränsleeldade pannor (ved och pellets), braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser, köksspisar och kökspannor.

Gränsvärde för braskamin:
Minst 65 procent verkningsgrad, maximalt ustläpp 0,12 volym-procent kolmonoxid.

Gränsvärde för manuellt matad panna, effekt under 100 kW: Minst 87 procent verkningsgrad, maximalt 700 mg kolmonoxid per kubikmeter. 

Läs mer på Boverket.se

Scroll to Top