Professor Torbjörn Åkerstedt: Sömn hjälper oss bibehålla både mental och fysisk hälsa

Sömn är en av grundpelarna till en god hälsa. Trots det lider många av oroliga nätter. Ett tyngdtäcke kan vara ett bra alternativ till att främja sömnkvalitet, anser läkare.

För tre miljoner svenskar är det ingen självklarhet att vakna pigg och utvilad varje dag. Många lider av oro, stress eller allmän nedstämdhet som ofta kan resultera i sömnlöshet.
– Redan efter någon dag av sömnlöshet avtar funktionsförmågan dramatiskt vilket leder till stora konsekvenser, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och stressforskningsinstitutet.

Vi behöver vår sömn. Om vi sover dåligt under lång tid ökar risken för era sjukdomar, minnet försämras och immunförsvaret försvagas.
– Den biologiska återhämtningen av framför allt hjärnan sker under sömnen. Att förbättra sin sömnkvalitet är något att sträva efter för att bibehålla såväl mental som fysisk hälsa, säger
Åkerstedt.

Sömnen har tre olika grundfaser; insomning,bassömn och djupsömn, där den sistnämnda är den viktigaste för oss. Det är under djupsömnen hjärnan får en chans till återhämtning och att rensa bort oönskade biprodukter från energiomsättningen. Ju längre tid du varit vaken, desto djupare blir din sömn.
– När hjärnans bränsleförråd fylls på rensas också onödigt minne ut och vår emotionella balans återställs. Hjärnan får lite av en omstart. Därför är det ett stort problem när vår sömn rubbas.

LÄS MER: Allt om tyngdtäcken

Professor Torbjörn Åkerstedt: Sömn hjälper oss bibehålla både mental och fysisk hälsa
Torbjörn Åkerstedt är professor vid Karolinska institutet och stressforskningsinstitutet.

Det här är Curatäcket

  • Curas vikttäcke är en produkt som passar alla. Tyngden, trycket och den omslutande effekten ger kroppen en mängd positiva känslor som bidrar till en bättre sömnkvalitet.
  • På grund av individuella behov har täcket tagits fram i nio olika viktklasser mellan 4 till 20 kilo. Normalt anses 10% av kroppsvikten vara ett riktmärke på vilket täcke man bör välja.
  • Måttet på Cura-täcket följer EUs normer och ligger på 210×150. Täcket passar därför de flesta påslakan.
  • Läs mer på curaofsweden.com

Många som lider av sömnproblem har svårt att hitta effektiva metoder eller produkter för att lindra sina besvär. Inom vården pratar man om sömnhygien och vad som kan göras för att varva ner innan sänggående och vilka rutiner man bör ha. Patienter erbjuds i många fall även psykofarmaka.
Ett alternativ som vuxit sig starkare under de tio senaste åren är så kallade tyngdtäcken. Tidigare har tyngdtäcken framför allt erbjudits till personer med specifika diagnoser så som demens, ADHD och neurologiska sjukdomar.
Nu har man dock kunnat konstatera att täcket passar alla som behöver bibehålla en god sömn,inte bara den som sover dåligt på grund av medicinska orsaker. Utifrån det har Cura-täcket tagits fram.
Täcket, som består av antingen polyestertrådar eller glaspärlor, kan med sin tyngd, tryck och den omslutande effekten ge kroppen en mängd positiva känslor som bidrar till en bättre sömnkvalitet. Den tunga fyllningen får täcket att forma sig efter koppen när man rör sig, vilket ger en kontinuerlig känsla av beröring. Forskning visar att tyngdtäckets utformning kan bidra till en jämnare andning, stabilare blodtryck och mer daglig energi till följd av en bättre sömnkvalitet.

Täcket finns i två olika modeller

Cura Cozy: Mysigt täcke med tyngd av polyestertrådar i kanaler och överdrag i bomull. Tvätt as i 60 grader.

Cura Pearl: Svalt och smidigt täcke med tyngd av glaspärlor och överdrag i polyester. Handtvättas i kallt vatten. Finns i fyra färger.

Läs mer på curaofsweden.com

 Man har också kunnat påvisa att täcket har en funktion i att frigöra det så kallade må bra-proteinet oxytocin. Oxytocin är en polypeptid som består av nio aminosyror. Det verkar genom att binda till speciella receptorer som finns hos olika typer av celler i kroppen och i hjärnan. När det skett utstrålas ett välbefinnande och ett lugn.
Det finns ingen påvisad skillnad i mängd oxytocin mellan män och kvinnor, däremot kan man se att proteinet minskar med ålder.
– Alla har oxytocin, men halten går ner hos äldre om inte produktionen upprätthålls av närhet och beröring, berättar Kerstin Uvnäs Moberg, läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande egenskaper för människan. Det gör att många äldre har en försämrad djupsömn vilket i sin tur leder till ökad risk för demens och hjärt- och kärlsjukdomar. Tyngdtäcket fyller en funktion i att generera trygghet och lugn vilket i sin tur kan ha en positiv påverkan på oro, osäkerhet och stress.
– Tyngdtäcket stimulerar receptorerna i huden på liknande sätt som vid massage, och själva tyngden av täcket frisätter sedan oxytocin, säger Uvnäs Moberg. Detta påverkar inte bara själva sömnkvalitén i sig utan gör också att insomningstiden förkortas, vilket också kan ge ett lugn.
– Vi har även kunnat se att stresshormonet kortison minskar vid användandet av tyngdtäcke, så det finns mycket att vinna här, säger Kerstin Uvnäs Moberg.

Rulla till toppen