Bygga attefallshus – så mycket kostar det

Ska du köpa ett färdigt attefallshus, hyra in en byggare eller bygga själv? Räkna med många små poster i budgeten, även om du väljer nyckelfärdigt.

Nyckelfärdiga hus 

Ett färdigt hus lyfts på plats på din tomt och kan börja användas direkt, sedan el, vatten och avlopp kopplats in. Sådana hus står i regel på plint, om du inte väljer att gjuta en grund i betong. 

Nyckelfärdiga hus varierar mycket i kostnad, men räkna med 300 000 kronor upp till en bra bit över en miljon.

Bygga själv 

En hel del material måste beställas om du väljer att bygga själv, och även om du väljer ett nyckelfärdigt hus ingår inte allt. I en byggsats för attefallshus ingår olika mycket material, men oftast inte kök och badrum. En byggsats kan kosta från 25 000 kronor och upp till 250 000 kronor.

Ta hjälp av byggfirma 

Anlita en auktoriserad byggare och gör upp skriftligt om villkoren, till exempel fast eller löpande kostnad och om installation av el, vatten och avlopp ingår i entreprenaden. Det kan ta tre till fem månader att få huset färdigbyggt. Här är det mycket svårt att ange kostnader, ta referenser eller kolla med någon bekant som redan har byggt.

El, vatten och avlopp 

För elen måste du anlita en behörig elekt­riker. Vad det kostar varierar väldigt mycket, men räkna med minst 10 000 kronor. Va-rören bör ligga så djupt att frosten inte kommer åt dem. Ett alternativ är att isolera ovanför rören. Räkna med en va-kostnad på cirka 50 000 kronor.

Avgifter

Byggnadsnämnderna tar ut en avgift för att ge både start- och slutbesked för attefallshus. All byggnation som kräver startbesked, vilket gäller både ett bygglov och en bygganmälan, kräver också slutbesked. Då måste man visa att allt har byggts enligt tillståndet. Det kan även finnas avgifter för till exempel tekniskt samråd och tillsyn, kolla med din kommun.

Övrigt 

Kostnader för till exempel varmvattenberedare, internetuppkoppling, luftvärmepump och tvättmaskin tillkommer.

Lov att bygga

Bygglov krävs för tillbyggnad, när en byggnads volym ökas åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. När du väl har fått bygglov måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år. Även
större förändringar kräver bygglov.

Attefallshus, uteplatser, mindre skärmtak och enklare fasadändringar  är exempel på byggnader som bara kräver bygganmälan. Friggebod är befriad även från kravet på anmälan.

Källa: Boverket

Scroll to Top