Det här gäller för attefallshus

Funderar du på att bygga ut, kanske för att få ett hemmakontor eller ett privat krypin för din tonåring? Många gånger är det en både enklare och mer estetisk lösning att bygga ett attefallshus. Hus & Hem hjälper dig på traven i beslutet.

Att bygga ut det egna huset är fullt möjligt, men det är en lång process där mycket ska läggas i vågskålen hos kommunen du bor i. Det kan dessutom vara svårt att göra utbyggnaden estetiskt till-talande, och om ditt hus ligger i en kulturhistoriskt värdefull miljö kan kommunen ha synpunkter på utformningen. 

Det första du ska fråga dig själv är vilka behov du har. Börjar tonåringen bli vuxen men hittar inget eget boende? Kanske vill du ägna mer tid åt din hobby och längtar efter en egen yogastudio eller ett garage att kunna meka i? Eller vill du utnyttja tomten till ett minihus som kan hyras ut till en student? Då kan det bygglovsbefriade attefallshuset på 25 kvadrat­meter vara en lösning. 

Nära bostadshuset

Möjligheten växer i popularitet och antalet attefallshus som uppförs ökar varje år. 2014–2017 hade marknaden en årlig tillväxt på cirka 40 procent, om man tittar på antalet startbesked från byggnadsnämnderna. Göteborg och Nacka är de kommuner som toppar listan över startbesked. 42 procent av attefallshusen används som permanentboende, medan 40 procent används som gästrum. Andra användningsområden är kontor, garage och växthus.

Attefallshuset kan vara antingen en permanentbostad, då kallas det komplementbostadshus, eller till exempel en gäststuga eller ett kontor (komplementbyggnad). Ska huset användas som komplementbyggnad kan du välja bort till exempel pentry och toalett. Om det ska bli ett bostadshus måste det finnas kök och badrum och inte minst vara anpassat för funktionshindrade. 

Om du funderar på det eventuella omaket att ta sig till ditt fristående hemmakontor eller ditt hobbyrum i snöstorm, kan det vara bra att veta att ett attefallshus kan uppföras i omedelbar anslutning till bostadshuset. Det räcker alltså med en smal gång mellan husen. En lösning kan vara att bygga attefallshuset i vinkel med huset, vid uteplatsen. 

Det finns flera välplanerade, nyckelfärdiga hus som gör att huset inte känns som en “låda”, men med hjälp av en arkitekt kan du skräddarsy ett hus. Med smart utnyttjande kan attefallshuset bli ett självständigt boende för den egna tonåringen eller en student. Med en gjuten betonggrund blir det lite mer att spela på i takhöjd än om huset står på plint. Man kan också gräva ut en källare och få ytterligare yta, även om det på papperet räknas som biyta.

Ekosmarta lösningar

Går det att bygga ett ekosmart attefallshus som närmar sig passivhusstandard? Ja, i viss mån. Det går till exempel att komplettera extern el med solcellspaneler på taket, men enbart solenergi kan inte lösa alla behov i det lilla huset. Små luftvärmepumpar som passar för attefallshuset finns på marknaden, och det är en förhållandevis klimatsmart lösning. 

Du behöver göra en anmälan till kommunen innan du börjar bygga ett attefallshus, och i vissa fall kan det krävas bygglov – om det ska uppföras i en så kallad värdefull miljö till exempel. Byggnadsnämnden kan ge besked om vad som gäller.

Tänk också på det här:

Bygger du utan att göra anmälan eller ha fått startbesked kan byggnadsnämnden ge dig en sanktionsavgift eller tvinga dig att riva huset. Du kan överklaga om du får nej på startbesked.

Om en granne är missnöjd med ditt bygge och gör en anmälan startar byggnadsnämnden ett tillsynsärende, vilket kan ta tid. Beslutet i tillsynsärendet kan överklagas.

Det här gäller för attefallshus
Nyckelfärdigt, välisolerat attefallshus i klassisk stil med fönster på alla sidor, som ger ett stort ljusinsläpp. Modellen ”Bromma” har allrum, separat sovrum, ett komplett kök och kaklat badrum. Aattefallsdesign.se

Användningen avgör reglerna

Det så kallade attefallshuset får vara maximalt 25 kvadratmeter, med en högsta höjd från mark till taknock på 4 meter. Man kan även gräva ut en källarvåning. Huset får uppföras i husets omedelbara närhet, men
måste vara fristående. Enligt ett regeringsförslag som tillstyrkts av Boverket kan byggytan komma att utökas till 30 kvadratmeter. Ett beslut väntas komma nästa sommar. 

Ett attefallshus ska följa Boverkets bygg- och konstruktionsregler, EKS och BBR. Reglerna skiljer sig åt beroende på vad huset ska användas till – som komplementbostadsbus, för permanent boende, eller bara som komplementbyggnad. Det är alltså bra att läsa in sig på detta. 

Börja med att ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att höra vilka regler som gäller där du bor. Du måste alltid göra en bygganmälan. Det krävs särskilda tillstånd om du vill bygga attefallshuset inom strandskyddsområde eller nära allmän väg och järnväg. Vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste du också se till att grannarna går med på det. Godkännandet bör vara skriftligt.

Scroll to Top