Så bygger du en fin bänk med dold förvaring för dynorna

Dynboxar är praktiska, men inte alltid så snygga. Den här förvaringslådan döljer en plastbox och blir samtidigt en härlig sittplats. Här visar vi hur du byggen bänken med dold förvaring.

Möbler som fyller mer än en funktion är guld värda! Den här smarta bänken står utanför Hus & Hems medarbetare Anders och Anna Jeppssons ateljé. Om man lyfter på bänkens lock finns en dynbox i plast, som håller textilier och föremål torra. Den kan också bli räddningen under sommarmiddagen, då många behöver bänka sig på uteplatsen.

Sittbänken är ett typiskt exempel på Annas och Anders smarta snickeri-projekt, som man hittar fler exempel på i deras nya bok ”Snickra och bygg”. De klurar ofta ut nya, kreativa lösningar på praktiska problem. 

Förvaringslådans  fack i beskrivningen  är stort nog för de flesta dynboxar. Tänk på att vissa boxar kan behöva lite extra utrymme i bakkant för att det ska gå att öppna locket. Virkesmängden inkluderar tio procent marginal för spill. Beräkna för att få ut de hela längder som behövs.


LÄS ÄVEN: Så här enkelt bygger du en egen soffa till altanen


Så bygger du en bänk med dold förvaring:

Du behöver:

Regel 45×70 mm (totalt 15 m)
2 st 2 300 mm (A)
4 st 715 mm (B)
2 st 2 210 mm (C)
2 st 626 mm (G)
Baspanel* 21×120 mm (totalt 32 m)
52 st 555 mm (D)
Planhyvlat virke 21×69 mm (totalt 4,5 m)
8 st 460 mm (E)
Planhyvlat virke 21×43 mm (totalt 10,5 m)
4 st 460 mm (F)
5 st 665 mm (H)
2 st 650 mm (J 1)
4 st 666 mm (J 2)
Planhyvlat virke 21×118 mm (totalt 15,5 m)
6 st 793 mm (K 1)
6 st 1 522 mm (K 2)
Skruv
16 st rostfri trallskruv, 4,8×75 mm
Rostfri trallskruv, 4,2×41 mm
Rostskyddad skruv 3,5×35 mm
4 st vinkelbeslag, 50×50 mm
Trälim för utebruk
5 st förzinkade kantgångjärn, 38 mm
Syllpapp

Så bygger du smarta bänken med dold förvaring för dynorna

Gör så här:

1. Såga till delarna till de två ramarna. Två reglar till framsidan A, fyra kortsidor B och två reglar till baksidan C. Skruva ihop reglarna till två ramar med rostfri trallskruv 4,8 x 75 mm.

2. Såga till de 52 bitarna ytterpanel D. Markera en linje 22 millimeter från överkant längs hela insidan av den övre ramen. Ställ ramarna på sidan med 460 mm mellanrum och skruva fast panelbrädorna med trallskruv 4,2 x 41 mm längs linjen från ramarnas insida. På den nedre ramen kommer sponten hamna cirka 28 mm från ramens underkant för ändträet inte ska komma i kontakt med marken. Klyv vid behov den sista brädan på varje sida.

3. Såga till de åtta listerna E. Såga till de fyra listerna F. Res lådan och skruva med trallskruv 4,2 x 41 mm fast de smalare listerna F som ”knutbrädor” på kortsidorna i lådans ytterhörn. Skruva fast de bredare listerna E likadant på långsidornas ytterhörn. Skruva därefter två lister E på varje långsida så att tre lika stora fält bildas. 

4. Såga till två tvärslåar G. Skruva med trallskruv 4,2 x 41 mm fast tvärslåarna med vinkelbeslag nedtill och upptill inuti lådan, så att ett stort och ett litet fack bildas.

5. Såga till sex brädor K1 till det mindre locket och sex brädor K2 till det större locket.

Såga till fem tvärslåar H till locken. Lägg tvärslåarna på sina platser i kanten på lådan. Mät och markera tvärslåarnas lägen på lockens brädor. Locken ska sticka ut cirka 10 mm framtill och på kortsidorna, men ligga jäms med bakkanten. Tvärslåarna limmas på undersidan av lockens brädor med trälim och skruvas med skruv 3,5×35 mm från undersidan. 

6. Såga till två passbitar J1 och fyra passbitar J2. Limma och skruva passbitarna mellan tvärslåarna. Montera lockens gångjärn, tre på det stora locket och två på det lilla.

7. Ytbehandla. Locken bör målas med fönsterfärg som ger en hårdare och tåligare yta. Grundmåla gärna alla delar innan de monteras ihop. Sätt syllpapp under lådans bottenram när den placeras på trädgårdsplattor eller trädäck för att skydda mot fukt.


LÄS ÄVEN: Bygg ett eget utekök – steg för steg


Rulla till toppen