Snart slängs gamla servitut – glöm inte att förnya

Har du servitut för att använda grannens väg eller brygga? Kolla hur gammalt det är! Om du inte aktivt förnyar det, kan det snart rensas ut.

Lantmäteriet storstädar i sina register och nu är sista chansen att förnya avtalsservitut eller nyttjanderätter som är inskrivna före år 1968. De som inte har uppdaterats vid årsskiftet kommer att rensas ut, enligt den så kallade förnyelselagen. Avtalsservitut är vanligast på fritidstomter. 

– Kanske använder man en väg eller brunn på någon annans tomt. I skärgården kan ju särskilt bryggor vara ett känsligt ämne, säger Olof Unger, expert på Lantmäteriet. 

Storstädningen av fastighets-registret behövs. Det finns runt 900 000 inskrivningar som är gjorda före år 1968, varav en stor del är inaktuella. Förutom avtalsservitut handlar det om nyttjanderätter och avkomsträtter. Förnyelselagen antogs redan för fem år sedan för att ge Lantmäteriet möjlighet att ta bort gamla registreringar, som ibland orsakar kostsamma utredningar. 

Men runt 300 000 inskrivningar är fortfarande i bruk och behöver förnyas. Ansvaret för att det blir gjort ligger på den fastighetsägare eller person som har fått rättig-heterna, alltså den granne som använder en annan grannes tomt för egen räkning. Förnyelsen görs med några knapptryckningar på Lant-mäteriets hemsida, det behövs inga blanketter och kostar inga pengar. Vet du inte om din fastighet har gamla servitut har Lantmäteriet en e-tjänst för att ta reda på det.

– Men det här gäller alltså bara uppgifter som i dag är riktigt gamla. Från 1968 och framåt är det bättre kvalitet på inskrivningarna, så de berörs inte, säger Olof Unger. 

Ett avtalsservitut gäller även om det inte finns i fastighetsregistret. Det gör att den som inte förnyar sitt servitut fortfarande kan ha kvar sin rättighet. Men det finns fördelar med att ha överenskommelsen inskriven i Lantmäteriets register, särskilt den dag då du eller grannen vill sälja. 

– Det kan bli ganska trassligt om servitutet inte är inskrivet i fastighetsregistret. Om en ny ägare inte har vetskap om ett gammalt servitut kan det leda till en civilrättslig tvist. Det är bäst för grannsämjan att ha alla rättigheter inskrivna, säger Olof Unger. 

Den som glömmer kan göra en ny registrering av ett gammalt servitut, men det kostar pengar och det krävs en ny prövning där även andra berörda fastighetsägare får yttra sig.

Glöm inte att förnya

För att Lantmäteriet ska behålla vissa, mer än 50 år gamla, rättigheter måste de förnyas före 31 december 2018. Det handlar om följande inskrivningar:

Avtalsservitut. Det är knutet till fastigheten. Servitut upprättas för att en fastighet ska ha rätt att använda en annan fastighet på ett visst sätt.

Nyttjanderätt. Den är knuten till en person. Den innebär att en person har rätt att använda en fastighet på ett visst sätt.

Avkomsträtt. Den innebär exempelvis att en äldre generation kan bo kvar och få försörjning när en gård överlåts från föräldrar till barn.

Läs mer på lantmäteriet.se.

Rulla till toppen