Vilka regler gäller för bygglov? Här får du svar

Bygglov eller bara bygganmälan, vad är det egentligen som gäller när man målar om fasaden eller bygger ett litet hus? Reglerna är inte helt tydliga.

Det finns en typ av byggnad som oftast inte kräver vare sig bygglov eller bygganmälan – friggeboden. För övrigt är förordningarna inte så lätta att begripa.

– Regelverket har så många undantag att det kan vara svårt för husägare att veta vad som gäller. Bästa rådet är att kolla med kommunen innan du börjar bygga, säger Tomas Söderblom, jurist på Villaägarna. 

Grundregeln är att bygglov behövs för i princip allt du bygger om och bygger till. Det gäller även byggnader utan väggar, som till exempel en carport. Inom detalj-planerat område kan det även behövas bygglov när du ändrar utseende på huset genom att måla om fasaden eller byta material på vägg eller tak. Även när du ska börja använda huset till något nytt behövs bygglov, till exempel om delar av bostaden ska användas som kontor. 

Många undantag

Det finns många undantag från bygglovsplikten, och den som bor utanför detaljplanerat område har oftast större frihet att bygga utan tillstånd från kommunen. Olika kommuner har också olika regler. Om du inte behöver bygglov kan du ändå behöva göra en anmälan till kommunen och invänta startbesked innan du sätter i gång. Det gäller även för renovering inne i huset, till exempel om man ändrar plan-lösningen, eftersom det kan påverka husets konstruktion. 

– Även om man flyttar en vägg som inte är bärande kan det behövas en anmälan. Det beror på om till exempel ventilation och brandskydd påverkas, säger Annika Lindström, byggnadsingenjör på Boverket. 

Tänk på att handläggningen hos kommunen kan ta tid. Att få bygglov ska enligt plan- och bygglagen ta som mest 20 veckor. En bygganmälan ska klaras av på åtta veckor. Men det kan ta längre tid än så, beroende på att kommunen kräver kompletteringar eller helt enkelt inte håller sig inom tidsgränsen. Det är alltså bra att ha marginal! Om kommunen inte håller tiden kan det från nästa år leda till en reducerad bygglovsavgift, enligt ett nytt förslag från regeringen. Den som inte har ansökt om bygglov eller gjort en anmälan enligt gällande lagar riskerar att få betala en byggsanktionsavgift och kan behöva riva svartbygget. Bara i vissa fall går det att få bygglov i efterhand. 

– En del kommuner gör uppföljningar av att lagen följs med hjälp av flygfotografering. Det kan bli ganska kostsamt att betala sanktionsavgift och ta bort det olovliga bygget, säger Annika Lindström.

Undantag från bygglov

Gäller för en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område:

Uteplats
Mindre skärmtak
Vissa fasadändringar
Friggebod
Attefallshus (bygg­-anmälan krävs)
Tillbyggnad på upp till 15 kvm (bygganmälan krävs)
Takkupor (bygganmälan krävs)

Läs mer på boverket.se. 

Rulla till toppen