Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv

Gästgivars i Vallsta är en av sju Hälsingegårdar som tillsammans utgör ett världsarv. Nu ligger gården ute till försäljning.

Har du alltid tänkt att det skulle vara kul att äga en del av att världsarv? I Sverige finns sju Hälsingegårdar som tillsammans bildar ett världsarv och nu är en av dem, Gästgivars i Vallsta, till salu. Man tror att gården, som gått i arv från far till son i generationer, har legat på samma plats ända sedan medeltiden. Under 1600- och 1700-talen drevs det gästgiveri på gården, vilket förklarar namnet. Tre av den ursprungliga gårdens längor finns bevarade, tillsammans med ladugård och loge som byggdes till under slutet av 1800-talet.

Det stora bostadhuset fick sitt utseende efter en ombyggnad 1882 och består av två lägenheter som idag är uthyrda. Lägenheterna har separata ingångar och består av cirka 80 kvadrat vardera. 

Brevid bostadshuset ligger gårdens feststuga eller herrstuga som det kallas, ett hus som enbart är till för fester. Parstugan på två våningar byggdes 1838 och har flera rum som dekorerats av målaren Jonas Wallström. Ett av rummen är också tapetserat med originalversionen av välkända tapeten Gästgivars. Utöver bostadshusen finns flera andra byggnader, bland annat gårdens äldsta länga som rymmer stall, förvaringsbodar och förråd, samt fårhus, ladugård, vedbod och en vallstuga. 

Till gården hör också 182,8 hektar skogsmark fördelad på nio skiften, samt 18,2 hektar åkermark.

När man köper ett världsarv förbinder man sig till att bevara det för eftervärlden. Man får till exempel inte förändra exteriören, och i vissa fall inte heller interiören. Man är också skyldig att underhålla gården, den får inte förfalla.

Läs mer hos LRF Konsult Fastighetsförmedling.

Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv
Foto: LRF Konsult Fastighetsförmedling
Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv
Foto: LRF Konsult Fastighetsförmedling
Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv
Foto: LRF Konsult Fastighetsförmedling
Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv
Foto: LRF Konsult Fastighetsförmedling
Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv
Foto: LRF Konsult Fastighetsförmedling
Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv
Foto: LRF Konsult Fastighetsförmedling
Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv
Foto: LRF Konsult Fastighetsförmedling
Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv
Foto: LRF Konsult Fastighetsförmedling
Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv
Foto: LRF Konsult Fastighetsförmedling
Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv
Foto: LRF Konsult Fastighetsförmedling
Hälsingegård till salu för 8 miljoner – är del av världsarv
Foto: LRF Konsult Fastighetsförmedling
Rulla till toppen