Hemliga utrymmen älskar barn! Detta utrymme mellan förrådet och häcken kan bli ett perfekt utrymme för en koja eller något annat spännande. Jag tror att det är viktigt att ha liknande utrymmen som inte är så iordninggjorda, helt enkelt platser som är lite undanskymda där barnen kan skapa sitt eget.

Gå till det aktuella albumet
Kommentarer

Namn
Skriv din kommentar