Smart samarbete! Smart samarbete!  Indiska och Myrorna fortsätter sitt sympatiska sa Läs mer
 
Sök på husohem.se
 

Copyright

Information om upphovsrätt mm
Husohem.se är en databas som skyddas av 49 § Upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Hus & Hem, Forma Publishing Group AB, framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på husohem.se och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.
Webbplatsens utseende och layout samt originella texter och konstnärliga bilder på husohem.se kan vara skyddade i sig som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § Upphovsrättslagen. Alla fotografier, oavsett om de är konstnärliga eller inte, är skyddade enligt 49a § Upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd av rättighetshavaren, framställa exemplar av verket eller fotografiet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten exempelvis på en annan webbplats.
All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan man straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Får jag kopiera material från husohem.se till min egen hemsida?
Nej, databasen är skyddad liksom originella texter, konstnärliga bilder och samtliga fotografier. Om du kopierar detta utan tillstånd begår du ett brott mot Upphovsrättslagen. Om du dessutom lägger ut kopian på din hemsida begår du ytterligare ett brott mot Upphovsrättslagen eftersom du gör kopian tillgänglig för allmänheten.

Får jag länka från min hemsida till material på husohem.se?
Du bör alltid fråga om lov innan du länkar eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. För oss får du göra en förflyttande länk till vår startsida, dvs en länk som "förflyttar" läsaren helt till www.husohem.se i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på husohem.se och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Hus & Hems material i ett framesystem eller Pop-up rutor. Du bör dock alltid tänka på att det kan finnas andra än vi som har rättigheter till materialet på husohem.se och dessa måste också ge tillstånd.